Psychologenpraktijk Zijlweg
Foto / Psychologenpraktijk Zijlweg

Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, voor kinderen & volwassenen

Zoekt u een ervaren, vakkundige psycholoog bij u in de buurt? Zonder wachttijden en met een persoonlijke aanpak?
Onze praktijk biedt al zo’n 30 jaar psychologische zorg dichtbij de cliënt in de wijk. Wij zijn vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak en bieden Generalistische Basis GGZ.

Wachttijden:
Binnen twee weken vanaf uw eerste contact met onze praktijk krijgt u een intakegesprek (aanmeldwachttijd maximaal twee weken) en de behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd.

Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Deze informatie vindt u onder psychologen -> meer informatie. Momenteel neemt mevr. S. van der Poel geen nieuwe cliënten aan in verband met een tijdelijke werkplek elders in de specialistische GGZ, welke noodzakelijk is voor het behalen van de opleiding tot GZ-psycholoog.

Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons, wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland (www.psyzorghk.nl). U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd).
Bijgewerkt dd: 1 oktober 2016

Locaties:
Haarlem en Beverwijk.

Onze praktijk maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. PsyZorg HK is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten.
Voor meer informatie over Psyzorg, zie ook: www.psyzorghk.nl.

Kosten:
De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2016 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van € 385,- is voldaan. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u op verzoek dit bedrag ook in termijnen voldoen. Zie meer informatie over de kosten onder het kopje Kosten.


Kind & ontwikkeling voor 0-18 jaar
Kinderen en jongvolwassenen communiceren op eigen wijze en op het moment dat zij er klaar voor zijn. Door groei en ontwikkeling veranderen kinderen voortdurend en als ouders moet je daar telkens op inspelen. Wanneer kinderen op een of andere wijze laten weten dat ze niet lekker functioneren, ergens hinder van ondervinden, ongemotiveerd of humeurig zijn of ander gedrag vertonen, is het van belang hier op een adequate wijze op te reageren en niet te lang te wachten.
Betrokkenheid van een Kinder- en Jeugdpsycholoog in een vroeg stadium kan het verschil maken tussen wel of niet blijven zitten, wel of niet agressief worden, wel of niet geïsoleerd raken. Tijdig adviseren, ingrijpen of begeleiden kan de kans op escalatie van problemen op latere leeftijd verkleinen. Hiermee kun je veel problemen voorkomen en de verdere ontwikkeling van het kind bijsturen en stimuleren.
Centraal staat de positieve werkwijze, waarin de aandacht wordt gericht op de mogelijkheden en de sterke kanten van het kind om de huidige situatie te veranderen en te verbeteren. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt, wat hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor de gewenste verandering zal vergroten.
Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?
• Ontwikkelingsproblemen als zindelijkheid, slaapproblemen, eetproblemen.
• Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD).
• Autismespectrumstoornissen (ASS).
• Intelligentieproblemen als hoogbegaafdheid, leerproblemen.
• Sociaal-emotionele problemen, als zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, pesten, gedrag of communicatieproblemen of contact maken.
• Lichamelijk onverklaarbare klachten.
• Verwerkingsproblemen na een verlies of scheiding.
• Problemen in het functioneren in het gezin, in de opvoeding.
• Problemen in het functioneren op school, als studiekeuze, schoolprestaties.

De kosten voor de behandeling van jeugd tot 18 jaar bij de psycholoog worden in 2016 vergoed door de gemeente. Er is geen sprake van een eigen risico.


Volwassenen vanaf 18 jaar
In de Generalistische Basis GGZ vinden tussen de 5 en 12 behandelingen plaats.

Bij de groep ‘chronisch’ is verlenging mogelijk: dit is stabiele problematiek bij mensen die met enige vorm van regelmatige hulp of ondersteuning in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en sociale contacten te onderhouden. Niet iedere verzekeraar vergoedt het pakket chronisch.

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?
• depressieve klachten,
• angsten en onzekerheid, paniekaanvallen,
• eetproblemen,
• problemen met assertiviteit, problemen op het gebied van zelfbeeld, problemen in het omgaan met ziekte en beperkingen
• overspannenheid en burn-out,
• dwangklachten,
• seksuele problemen,
• onverklaarbare lichamelijke klachten,
• problemen met trauma- en rouwverwerking,
• relatie- en gezinsproblemen.

Introductie-videoVolg ons op Twitter Google+ Facebook | Wij zijn lid van beroepsverenigingen Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en het Nederlands Instituut van Psychologen | Wij zijn aangesloten bij PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland